2017. február 24.

3 mFt alaptőke Kft. esetén - 2017. március 15-e a végső határidő

Az Új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és a Ptk. hatályba lépését segítő, átmeneti szabályokat tartalmazó 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) a legtöbb gazdasági társaságra többletkötelezettséget telepít.

A cégek alapvető kötelezettsége, hogy társasági szerződésüket hozzák összhangba az új Ptk. rendelkezéseivel, amely a gyakorlatban szinte minden gazdasági társaságot érint kötelező cégmódosítás formájában.

Az új Ptk. hatálybalépésekor, azaz 2014. március 15. napján a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a bejegyzés alatt álló gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

A gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit

a.) a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntés időpontjától, ennek hiányában
b.) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és egyesülés esetén 2017. március 15-étől

kell alkalmaznia és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.

Kft. esetében a módosítás határideje: 2017.03.15. napja
 
A kötelező cégmódosítás nem vonatkozik azon gazdasági társaságokra, amelyek 2014.03.15. napját követően egyéb okból kifolyólag (pl. név változás, ügyvezető váltás, székhely változás) módosították a cég létesítő okiratát, ebben az esetben ugyanis az eljáró ügyvéd feladatát képezte, hogy az új. Ptk. rendelkezéseivel összhangba hozza a társasági szerződést, a változás Cégbírósági bejegyzésére kizárólag a hatályos szabályoknak megfelelő okiratok benyújtása esetén kerülhetett sor.

A kötelező cégmódosítás kötelezettsége fennáll a hagyományos és az egyszerűsített (szerződésminta) társasági szerződéssel rendelkező cégek esetében is.A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2019 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató