2017. október 20.

A saját tulajdonú jármű költségelszámolásának változása

2018. január 1-jétől az önálló tevékenységet végző magánszemély és az egyéni vállalkozó költségelszámolása szempontjából saját tulajdonú járműnek minősül a magánszemély tulajdonában, általa zártvégű lízingbe vett, valamint a közeli hozzátartozó tulajdonát képező vagy a közeli hozzátartozó által zártvégű lízingbe vett jármű is.

A változás eredményeképpen igazolás nélkül elszámolható a kiküldetési rendelvény alapján fizetett térítés abban az esetben is, ha az utazáshoz használt személygépkocsi a magánszemély gyermekéjé, vagy valamelyik szülője tulajdonában van. [Szja törvény 3. sz. melléklet II. fejezet 6. pont, és IV. fejezet 9. pont, illetve 11. sz. melléklet III. fejezet 1.pont].

Az Szja törvény 2018. január 1-jétől hatályos 3. számú melléklet IV/9. pontja értelmében a magánszemély a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát az Szja törvény bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályainak betartásával a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyvvel, a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolással – 2017. december 31-éig a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel – igazolja.

Ugyanezt a módosítást tartalmazza az Szja törvény – egyéni vállalkozókra vonatkozó – 11. számú melléklet III/1. pontja, amely szintén 2018. január 1-jén lép hatályba.A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2024 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató | Állásajánlat