2013. december 11.

Adók feltöltése 2013. december 20-val

Az alábbiakban összefoglaltuk, hogy mely adó típusok esetén kell az adózóknak az adóév vége előtt a 2013 évre várható adófizetési kötelezettségét feltölteniük. 

EVA

Minden EVA alanynak a naptári év utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie az adóévi várható fizetendő adó összegére a már befizetett előlegeket. 

Társasági adó

Minden társasági adó hatálya alá tartozó adózónak, akinek az adóévet megelőző adóévben 
az éves szinten számított nettó árbevétele meghaladta a 100 millió forintot a társasági adóelőleget az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie a várható adó összegére.

Iparűzési adó

Iparűzési adó feltöltési kötelezettsége azon társasági adó alanyoknak van, akik társasági adójuk feltöltésére is kötelezettek (lsd. fent). Az adó feltöltését ezen adónem esetén is december 20-ig kell teljesíteni. 

Innovációs járulék

Innovációs járulékfizetési kötelezettségük csak azon társaságoknak keletkezik, melyek az adóév elején nem minősülnek kis- vagy mikro-vállalkozásnak (létszám 250 fő alatt és az árbevétel max. 50 mEUR, vagy mérlegfőösszeg max. 43 mEUR). Ezen adónem tekintetében viszonylag szűkebb adózói körnek keletkezik december 20-ig adófeltöltési kötelezettsége.

Minden adófeltöltés esetén ügyelni kell az alábbiakra:
  • a törvény értelmében akkor minősül megfizetettnek az adó, amely napon az adózó bankszámláját a pénzintézet megterhelte (ügyelni kell az átutalási megbízás beadásakor arra, hogy a bank azt még a határidő előtt ténylegesen feldolgozza)
  • Ha az adózó nem fizette meg az adóévi várható adó összegét legalább 90 százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot kell fizetnie. Ezt az adóhatóság az éves kötelezettség bevallása alapján állapítja meg és írja elő.
 


A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2020 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató