2019. augusztus 27.

Adómentes juttatások 2019

Sportrendezvényre szóló bérlet, belépőjegy
Adómentes a kifizető által ugyanazon magánszemély részére évenként az év első napján érvényes havi minimálbérnek megfelelő értékben ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet. Szigorítás 2019-től, hogy az adómentesség csak a vissza nem váltható korlátozással kiosztott belépőjegyre, bérletre vonatkozhat, továbbá nem lehet adómentes a juttatás akkor, ha az utalvány formájában történik.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az említett korlátozásokkal bármely (belföldi, külföldi) cég, szervezet akár munkáltatóként, akár kifizetőként bármikor, bármennyi sportkedvelő nézőnek, szurkolónak adhat ingyenesen belépőket sportszervezetek vagy sportszövetségek által versenyrendszerben, vagy azon kívül megtartott versenyekre, mérkőzésekre, egyéb sporteseményekre.
A hivatalos álláspont szerint hazai versenyek (például foci rangadók, Forma-1) mellett a rendelkezést olyan külföldi sportrendezvényre, versenyre szóló belépőjegyek juttatása esetén is lehet alkalmazni, amely a sportági szakszövetség versenynaptárában szerepel.
A belépőjegyeket, bérleteket a juttató cég vagy akár az érintett magánszemély is megvásárolhatja, de lényeges, hogy mindenképpen a juttató nevére szóljon a számla, mert csak így számolható el költségként, és csak ebben az esetben lehet a Szja tv. szerint adómentes.
 
Adómentes juttatások 2019 II.

Kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj
Adómentes a kifizető által ugyanazon magánszemély részére évenként az év első napján érvényes havi minimálbérnek megfelelő értékben ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj. Szigorítás 2019-től, hogy az adómentesség csak a vissza nem váltható korlátozással kiosztott belépőjegyre, bérletre vonatkozhat, továbbá nem lehet adómentes a juttatás akkor, ha az utalvány formájában történik.
A belépőjegy, bérlet formájában adott juttatás adómentes lehet, ha az:
- muzeális intézmény, művészeti létesítmény kiállítására,
- színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, vagy
- közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szól.
A muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítása a szavak hétköznapi jelentése alapján értelmezhető, de például az állatkerti szolgáltatás - az eltérő tevékenységi besorolása miatt - nem tartozik ide. A színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadások közös jellemzője, hogy az előadások élőszereplősek. Így a hagyományos színházi, cirkusz és koncert produkciókon kívül ide sorolhatók a komoly- és könnyűzenei előadások, továbbá a színház és zenei elemeket egyaránt tartalmazó produkciók (opera, operett), de ide tartoznak a kabaré vagy humorest jellegű fellépések is, függetlenül attól, hogy azokat ki szervezi, illetve milyen intézmény ad azoknak otthont. A közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kultv.1. számú mellékletének r) pontja szerint: közművelődési tevékenység a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg. Közművelődési tevékenységet azonban nem csak közművelődési intézményben [Kultv. 1. számú melléklet p) pont], hanem bármely helyen, például az ún. közösségi színtéren [Kultv. 1. számú melléklet s) pont] is meg lehet valósítani. Ebből következően egy művelődési központ által szervezett vagy a faluháztól bérelt helyiségben működtetett táncház, bármilyen alkotó foglalkozás, klub, szakkör, ismeretterjesztő előadás stb. adómentes kulturális szolgáltatásnak tekinthető, ugyanakkor a piaci alapon szerveződő mozik tevékenysége nem sorolható ide.
 
 
Adómentes juttatások 2019 III.
 
Temetési segély
 
temetési segély adómentes akkor is, ha törvény alapján az önkormányzat adja, és akkor is, ha az elhunyt munkáltatója vagy az elhunyt házastársának, egyeneságbeli rokonának a munkáltatója, illetőleg érdekvédelmi szervezet adja, azonban pl. az elhunyt élettársa nem lehet adómentesen jogosult a segélyre.
Adómentesen adhat - akár az önkormányzati segély mellett is - temetési segélyt a munkáltató és az érdekképviselet (szakszervezet) is az elhunyt házastársának, vagy egyenes ágbeli rokonának (gyermekének, szülőjének, nagyszülőjének). A segélyt juttató lehet akár az elhunyt, akár az említett hozzátartozó munkáltatója, érdekképviseleti szervezete. Az Szja tv. nem tartalmaz értékbeli korlátozást a segély összegére nézve, de természetesen annak igazodnia kell a temetés költségeihez, illetve a család szociális helyzetéhez.
Az oldalági hozzátartozó, élettárs esetében a pénzben folyósított segélyre az adómentesség nem vonatkozik, az egyéb jövedelemként adóköteles.
 
Adómentes a kegyeleti ellátás 
 
Az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott kegyeleti ellátás szja-mentessége teljes körű: kiterjed bármely magánszemély, hozzátartozó esetében a koszorúk, virágok, a sírhely stb. költségeinek viselésére, akár arra is, ha egy cég, szervezet az elhunytat saját halottjának tekinti, és vállalja a teljes temetési költséget.
A társasági adóalanyok által vállalt kegyeleti ellátás esetén azonban figyelembe kell venni azt is, hogy vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek az adózóval munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, az adózóval korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas [Tbj. 4. § f) pont], valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg minősül (Tao tv. 3. sz. melléklet).
 
 
Adómentes juttatások 2019 IV.
 
Bölcsődei, óvodai ellátás
Adómentes a bölcsődei, óvodai szolgáltatás, ellátás nyújtása, abban az esetben is, ha a kifizető (munkáltató) a munkavállaló nevére szóló számla alapján téríti meg az ellátás díját a magánszemély részére [Szja tv. 1. számú melléklet 8.6. c) pont]. Az adómentesség az állami, önkormányzati, egyházi és a civil vagy munkahelyi fenntartású intézményekre egyaránt vonatkozik.
 
Továbbá adómentes juttatásnak tekinthető az is, ha a munkahely által üzemeltetett bölcsődében ingyenesen vagy kedvezményesen biztosítják a gyermek elhelyezését.
 
A törvény nem tartalmaz korlátozó rendelkezést arra nézve, hogy ilyen juttatásra csak a felek közötti munkaviszony esetében kerülhetne sor, így a cégek, szervezetek nem csak a munkavállalóik gyermekét részesíthetik az adómentes ellátásban, hanem például a munkavállaló hozzátartozójának gyermekét is. Továbbá a rendelkezés alkalmazható bármely jogviszonyban foglalkoztatott magánszemély esetében is.
A társasági adó oldaláról is kedvező szabályok segítik a kisgyermekekről történő gondoskodást.
Többek között a vállalkozási tevékenység érdekében elismert költség az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas, valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg, így a bölcsődei óvodai díj, étkezés elszámolt költsége [Tao tv. 3. számú melléklet B) 3. pont]. Ez viszont azt jelenti, hogy ha a juttatásban az előzőekben nem említett személy részesül, annak arányában az elszámolt költséggel a társasági adó alapját meg kell növelni.
Ugyancsak a vállalkozási tevékenység érdekében elismert költség a munkahelyi óvoda, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti munkahelyi bölcsőde üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült adóévi költség, ráfordítás [Tao tv. 3. számú melléklet B) 20. pont]. A Tao rendszerében munkahelyi óvodának az olyan óvodai nevelési ellátást nyújtó intézmény minősül, amely az éves átlagos gyermeklétszámot figyelembe véve legalább 80 százalékban az adózó által foglalkoztatottak gyermekeinek az óvodai nevelését biztosítja.
 
 
Adómentes juttatások 2019 V.
 
Kedvezményes számítógép-használat
 
Adómentes a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat (Szja tv. 1. számú melléklet 7.11. pont)
Ide tartozhatnak a következő esetek:
- a munkáltató engedélyezi a tulajdonában lévő számítógép ingyenes vagy kedvezményes (kedvezményes díj ellenében történő) használatát a munkavállaló számára
- a munkáltató a munkavállaló számára számítógépet vásárol, és azt ingyenesen vagy kedvezményesen a munkavállaló használatába adja a tulajdonjog átruházása nélkül.
A munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat adómentességének nem feltétele, hogy a magánszemély a kapott számítógépet kizárólagosan a munkáltató érdekében használja. Az adómentesség feltételei megvalósulnak akkor is, ha a számítógépet a munkavállaló részben vagy teljes mértékben személyes célokra, akár a saját otthonában használja.
A számítógép használatának biztosításába az alapgéphez szükséges tartozékok, így például a monitor, egér, billentyűzet, nyomtató, bizonyos szoftver termékek (operációs rendszerek, irodai programcsomagok, vírusvédelem), egyéb alkatrészek egyaránt beletartoznak.
Az adómentesség feltétele, hogy a munkavállaló nem szerez rendelkezési jogot (tulajdonjogot) az eszköz felett. A használatba adást a munkáltató megoldhatja lízingelt vagy bérelt eszköz útján is.A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2023 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató | Állásajánlat