2018. február 15.

Adómentes lakásvásárlási támogatás

A vállalkozások 5 millió forintig adómentesen támogathatják dolgozóik lakáshitel-törlesztését, lakásvásárlását, -építését, -bővítését, -korszerűsítését vagy akadálymentesítését. Az akár havi 83 ezer forintos juttatás cafeteria elemként is választható .

Törvényi iránymutatás 

Az adómentesen nyújtható lakáscélú támogatás feltételeire vonatkozó rendelkezéseket a személyi jövedelemadó törvény (Szja tv.) 1. számú mellékletének 2.7 és 9.3 pontja, valamint az adópolitikáért felelős miniszter rendelete [15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól] tartalmazza.

Az adómentesség feltételei

1.)  hitelintézet vagy kincstár közreműködése,

2.)  az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott igazolások,

3.)  magánszemély a támogatás felhasználásával a vásárolt lakásban bármely arányban tulajdonrészt vagy haszonélvezetet szerezzen,

4.)  a lakás szobaszáma ne haladja meg a méltányolható lakásigényt.

A csatolandó igazolások listája.

A munkáltatói lakáscélú támogatás adómentességét az NGM rendelet szerint

a) a támogatás folyósításáról szóló hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár által kiállított igazolás, és

b) a magánszemély által a munkáltató részére átadott, a saját lakásával összefüggő körülményeket igazoló (a rendelet 3–6. §-ában meghatározot)t okiratok, bizonylatok igazolják, mint például:

– a magánszemélynek a lakás szobáinak alapterületét szobánként külön-külön tartalmazó nyilatkozata,

– az együtt költöző vagy együtt lakó családtagok lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata,

– a lakás tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szerződés, vagy tulajdoni lap és az összeg felhasználását igazoló okirat.

A támogatás adómentessége feltételeinek fennállását a munkáltató vizsgálja. Az adómentesség feltételeinek fennállását utólag kell vizsgálni, de a munkáltató a támogatásra való jogosultság megállapításához a magánszemélytől a rendeletben felsorolt okiratokat, bizonylatokat a támogatás folyósítását megelőzően is bekérheti.

A 4. pontban szereplő méltányolható lakásigény mértéke az együtt költöző, együtt lakó családtagok számától függően

ca) egy-két személy esetében: legfeljebb három lakószoba,

cb) három-négy személy esetében: legfeljebb négy lakószoba.

Minden további személy esetében egy lakószobával nő a lakásigény mértéke.

A rendelkezés alkalmazásában az Szja tv. 9.3 pontja meghatározza a lakószoba és az együtt költőző családtag fogalmát is.

A hitelintézeti közreműködés feltételei

A munkáltatói lakáscélú támogatás adómentességének feltételéül szabott hitelintézeti közreműködés azt jelenti, hogy a támogatás nem adható oda például készpénzben, csak hitelintézetnél vezetett számlán keresztül. A társaság számlavezető bankjánál kell érdeklődni a feltételek iránt.

Általában a pénzintézetek az alábbiak szerint járnak el:

1. A munkáltatónak és munkavállalónak kötnie kell egy megállapodást, amiben többek között szerepelnie kell a feleknek, az összegnek, hogy pontosan mihez nyújt támogatást a munkáltató (lakásépítés, lakásvásárlás stb.), hova, milyen számlára kéri utalni a támogatást a munkavállaló.

2. A bankoknak van erre egy külön számlatípusa, de ha az adott banknál van bankszámlája a munkáltatónak és az ingatlanértékesítő cégnek, akkor nem kell külön bankszámla. Ide kell majd átutalnia a támogatás összegét a munkáltatónak. Az összeget itt zárolják. Ha minden megvan, akkor a munkavállalónak innen fogják utalni a támogatást.

3. A munkáltatónak a bankok oldalán közzétett rendelkező levelet kell kitöltenie. Ebben rendelkezni kell, hogy melyik munkavállalójának milyen összeget kíván támogatásként adni, illetve, hogy közvetlenül a beruházónak utal, hitelt utal vagy a dolgozónak közvetlenül kíván utalni.

4. A bankok adnak egy nyomtatványcsomagot, amit kitöltve vissza kell küldeni.

5. Bonyolítási költség általában 1,5%.

Fontos, hogy a támogatás folyósítására kötött megállapodásnál lehet például jelzálogjog-bejegyzésről is rendelkezni. Ez azért fontos, mert mi van, ha a munkavállaló megkapja a kölcsönt, majd másnap kilép a cégtől. Érdemes a munkavállaló és a munkáltató közötti megállapodásban ezekről rendelkezni, felmondás esetére megállapodni a kölcsön visszafizetéséről.

Amennyiben ezen adómentesen adható kifizetés felkeltette érdeklődését, az adómentesség további feltételeiről kollégáink szívesen adnak tájékoztatást. A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2019 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató