2023. október 24.

Adózási választási lehetőségek - II. rész

Adózási opciók az általános forgalmi adózás területén
 
Áfakötelesség választása az ingatlanok értékesítése, bérbeadása kapcsán
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) alapján fő szabály szerint a beépítetlen ingatlan értékesítése (az építési telek kivételével), a két évnél régebben használatba vett beépített ingatlan értékesítése, valamint az ingatlanok bérbeadása mentesül az általános forgalmi adó fizetése alól a tevékenység sajátos jellegére tekintettel.
 
Ugyanakkor a törvény ettől eltérő választási lehetőséget biztosít az adózók számára, amely alapján az ilyen ingatlanok értékesítésére, illetve bérbeadására is választható az adókötelessé tétel, továbbá lehetőség van csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanokra kiterjeszteni azt. A választást azon adózók esetében érdemes megfontolni, melyek mind a bejövő, mind pedig a kimenő oldalon nagyobb értékű ingatlanértékesítési, illetve bérbeadási tranzakciókat folytatnak.
 
Az adókötelessé tételre irányuló választást először a tevékenység megkezdését megelőzően lehet megtenni, amelytől a választás évét követő ötödik naptári év végéig nem lehet eltérni. Amennyiben ez a hatéves időszak letelt, a döntés megváltoztatható, amelyre vonatkozó bejelentést legkésőbb a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig kell megtenni.
 
Amennyiben az adózó már a tevékenysége megkezdését követően döntene úgy, hogy a fentiekben felsorolt tevékenységre vonatkozóan adókötelezettséget választ, akkor e döntését ugyancsak a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig jelentheti be, azaz naptári éves adózók esetében 2024-re vonatkozóan, 2023. december 31-éig van lehetőség a bejelentés megtételére.
 
Tekintettel arra, hogy a döntéstől a választás évét követő ötödik naptári év végéig nem lehet eltérni, a választást érdemes körültekintően átgondolni.
 
Alanyi adómentesség választása, megszüntetése
Az adózók az áfatörvényben meghatározott bizonyos feltételek mellett alanyi adómentességet választhatnak, amely időszakban az adózó áfa fizetésére nem kötelezett (és fő szabály szerint előzetesen felszámított áfa levonására sem jogosult).
 
Az alanyi adómentesség választásának feltétele, hogy az adózó összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének göngyölített éves összege sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, sem a tárgy naptári évben várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 12 millió forintos értékhatárt.
 
A választás egy naptári évre vonatkozik, amely a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig tehető meg, tehát 2024-re vonatkozóan legkésőbb 2023. december 31-éig. Amennyiben az adózó alanyi adómentességet választott és a követő évben is azt választja (az áfatörvényben előírt feltételek teljesítése mellett), ezen választást újra nem kell bejelenteni, csak a megszűnésről történő döntést.
 
Pénzforgalmi elszámolás választása
Az adóév utolsó napja, tehát 2023. december 31-e a határideje a pénzforgalmi elszámolás választásának a 2024. adóévre naptári éves adózók esetében. A pénzforgalmi elszámolás választása pozitív hatással lehet az adózók likviditási helyzetére, tekintettel arra, hogy a fizetendő általános forgalmi adó összegét csak akkor kell megállapítani, amikor a kapcsolódó ügylet ellenértékét a vevő megtérítette számára. Ugyanakkor az adózók adólevonási jogukkal is csak akkor tudnak élni, ha a beszerzések ellenértékét kiegyenlítették.
 
A pénzforgalmi elszámolás választásának feltétele, hogy az adózó a kkv. törvény rendelkezései szerinti kisvállalkozásnak minősüljön (vagy annak minősülne, ha a törvény hatálya alá tartozna), gazdasági céllal belföldön telepedett le, ennek hiányában lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye Magyarországon van, nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt, valamint a termékértékesítéseinek, szolgáltatásnyújtásainak fejében járó ellenérték áfa nélkül számított éves szinten göngyölített összege sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben, sem a tárgy naptári évben nem haladja meg a 125 millió forintot.A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2024 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató | Állásajánlat