2017. november 14.

Áfa csökkenés 2018. január 1-től

Az Áfa tv. 3 számú mellékletének  I. része ( 5 százalékos adómérték alá tartozó termékek) az alábbi  55-57. pontokkal egészül ki 2018. január 1-jei hatállyal:

55. Emberi fogyasztásra alkalmas élő hal, a díszhal kivételével 0301-ből
56. Emberi fogyasztásra alkalmas hal( ideértve a halbőrt, ikrát, haltejet és egyéb belsőséget is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápa kivételével 0302-ből 0303-ból
57. Emberi fogyasztásra alkalmas halfilé és más halhús (aprított is) frissen, hűtve vagy fagyasztva a cápahús kivételével 0304-ből
58. Házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen hűtve vagy fagyasztva 0206 30-ból 0206 41-ből 0206 49-ből”
Az 5 százalékos adómérték alá sorolt termékek körét a módosító rendelkezés vámtarifaszámra hivatkozással határozza meg, hasonlóan az eddigi gyakorlathoz. Az Áfa tv. az adómérték csökkenéssel összefüggésben kiegészül egy átmeneti rendelkezéssel is, amelynek értelmében az 5 százalékos adómértéket azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az adófizetési kötelezettség (az Áfa tv 84.§- a szerint megállapított időpont) 2018. január 1-jén vagy az ezt követő napon keletkezik.
 
2018. január 1-jével módosul az Áfa tv. 3. számú mellékletének II. része (5 százalékos adómérték alá tartozó szolgáltatások) 4. ponttal egészül ki: ezen időponttól 18 százalékról 5 százalékra csökken az internet-hozzáférési szolgáltatást terhelő szolgáltatást terhelő általános forgalmi adó mértéke (ezzel egyidejűleg a Mód. tv. hatályon kívül helyezi az Áfa tv.3/A. számú melléklet II. részének 4. pontját,a mely alapján 2017.január 1-jétől 2017. december 31-ig 18 százalékkal adózik az internet-hozzáférési szolgáltatás).

Az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó kedvezményes, 5 százalékos adómérték alkalmazásával kapcsolatban a Mód. tv. átmeneti rendelkezéseket is megállapít ( az Áfa tv. kiegészül a 312.§- sal). Figyelemmel arra, hogy az internet-hozzáférési szolgáltatást jellemzően időszakos elszámolás keretében nyújtják, az átmeneti rendelkezés értelmében a kedvezményes 5 %-os adómérték azon internet-hozzáférési szolgáltatás tekintetében alkalmazható először,

  • amelynek az elszámolási időszaka 2017. december 31-ét követően kezdődik, és
  • amely tekintetében a fizetés esedékessége,
  • valamint a számla vagy nyugta kibocsátásának időpontja is

2017. december 31-ét követő időpontra esik [312.§. a) pont].

Minden más esetben, azaz a 312.§. a) pontja alá nem tartozó esetekben az 5 százalékos adómértéket azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az adófizetési kötelezettség (az Áfa tv. 84.§- a szerint megállapított időpont) 2018. január 1-jén vagy azt követő napon keletkezik.
A Mód. tv. kihirdetésének napját követő nappal módosul az internet-hozzáférési szolgáltatás definíciója is (Áfa tv. 259.§ 7/B. pont) Az egyértelmű jogalkalmazás érdekében az Áfa tv. ezen szabálya kimondja, hogy az ún. hálózati szolgáltatás nem minősül internet-hozzáférési szolgáltatásnak, melyből következően arra a kedvezményes áfa kulcs nem vonatkozik.A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2023 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató | Állásajánlat