2020. február 11.

Áfa törvény változás 2020 – közösségi ügyletek

A törvény ugyan 2020. január 1-től változott, de a gyakorlatban a közösségi adószámok számlán történő feltűntetését és a partner közösségi adószámának ellenőrzését a gyakorlatban már évek óta alkalmazzuk. Ami a bevallási kötelezettséget illeti, ügyfeleink esetében ez is teljes mértékben rendben van. A bevallási kötelezettség és a mentességi feltétel összecsatolására valószínűleg azért volt szükség, mert voltak ilyen típusú visszaélések. Adómentes közösségi számla kibocsátást követően elmaradt a bevallás benyújtása, ami ellehetetleníti a NAV ellenőrzési mechanizmusát.
 
A cikk második felében írtakat a gyakori közösségi kereskedelmet folytató adóalanyok figyelmébe ajánlom.
 
2020. január 1-jétől a Közösségen belüli adómentes termékértékesítés feltétele az is, hogy:
a beszerző adóalany, vagy adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy adószámmal
rendelkezzen a Közösség más tagállamában
és az adószámot közölje az értékesítővel.
 
Az áfatörvény 89. § új (1a) bekezdése:
Közösségen belüli termékértékesítésre az adómentesség nem alkalmazható, ha az értékesítő nem
tett eleget összesítő nyilatkozattételi kötelezettségének, illetve azt hibásan vagy hiányosan
teljesítette .
Kivétel: ha igazolja, hogy a mulasztás, hiba az adóalany jóhiszemű eljárása mellett következett be,
és az összesítő nyilatkozat teljes körű és helyes tartalmának megállapításához szükséges adatokat
az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátja.
 
A fenti előírásokat a 2019. december 31-ét követően
teljesített ügyletekre kell alkalmazni.
 
A közösségen belüli adómentes ügyletekre vonatkozóan a 282/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELET 45a. cikke példákat tartalmaz az ügylet mentességének igazolására vonatkozóan.
A termék másik tagállamba történő kiszállítása esetén: 
 
• A másik tagállamba történő kiszállítás megtörténtének igazolása az értékesítő adóalanyt terheli.
Ha az itt előírt, megfelelő igazolásokkal rendelkezik, akkor vélelmezni kell a kiszállítás
megtörténtét. Például, ha az eladó fuvaroztat, és rendelkezik a más által kiállított például CMR
fuvarokmánnyal és hajó raklevéllel. Vagy például CMR fuvarokmánnyal és a fuvarozásra vonatkozó
biztosítási kötvénnyel, amelyeket tőle eltérő más személyek állítottak ki, és azok egymásnak nem
ellentmondóak.
• Amennyiben visszaélés gyanúja merül fel, akkor megfordul a bizonyítási teher, és az
adóhatóságnak kell bizonyítania, hogy az mégsem történt meg.
• Ha az adóalany nem rendelkezik az itt előírt igazolásokkal, az nem feltétlen jelenti azt, hogy nem
fuvarozták ki másik tagállamba, azonban az adóalanyt terheli annak bizonyítása.A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2020 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató