2020. január 14.

Amennyiben elrontottunk egy számla kiállítást, az alábbi két lehetőségünk van a korrekcióra

1. Helyesbítő számla kiállítása (ami az eredeti számlával együtt érvényes)
Ebben az esetben helyesbítő (módosító) számlát kell kiállítani, ahol korrigálhatjuk az adatokat.
A helyesbítő (módosító) számla az eredeti számlával együtt érvényes, tehát mindkettőt a vevőnek is el kell juttatni.
A helyesbítő számlán automatikusan rajta van a hivatkozás az eredeti számlára, illetve egyértelműen szerepelnek rajta a javítások, helyesbítések.
A helyesbítő számla összege csak a különbségből eredő összeg lesz.
Számla helyesbítés gyakori okai:
– vevő név, cím hibás
– rossz teljesítési dátum
– számláról lemaradt tételsor
– elhagyott, vagy hibás megjegyzés
– rossz fizetési mód (ebben az esetben nem kötelező helyesbíteni, mivel a fizetési mód nem kötelező adata a számlának, a vevő attól eltérhet)
– egy-egy tételsort érintő hiba (rossz név, hibás mennyiség, ár, rossz ÁFA kulcs, stb.)
 2. Stornó (érvénytelenítő) számlát állítunk ki
Hivatkozással az eredeti számlára, feltüntetjük az érvénytelenítés okát. A stornó számla az eredetivel megegyező, de összegekben negatív előjelű számla lesz. Ha már eljuttattuk az eredeti számlát a vevőhöz, juttassuk el ezt a számlát is.
A stornó számlán az eredeti számlával megegyező teljesítési dátum, mai nap számla kelte kell, hogy szerepeljen.
Számla stornózásának leggyakoribb okai lehetnek:
– garanciális visszavásárlás
– nem történt kifizetés, gazdasági esemény, teljesítés
– tévesen kiállított számla
 
FONTOS! Ügyeljünk arra, hogy a stornó és helyesbítő számlát (utóbbit különösen, ha eredményeképpen negatív áfát állapítunk meg) bizonyítható módon átadjuk a vevőnek (tértivevény, személyes írásbeli átvétel, stb.), ugyanis enélkül mi ugyan visszakértünk az államtól általános forgalmi adót, viszont nem biztosítottuk, hogy a vevőnk ezt az általános forgalmi adót, mint plusz adót be tudja vallani az állam felé!
Szükséges teendők, következmények:
Ha a helyesbítést követően a számla összege (és az áfa)
1.)  nő, akkor saját cégünknek annak az időszaknak az áfabevallását kell felülvizsgálni, amelyik áfa bevallási időszakot érinti az eredeti számla. Ha tehát az eredeti számla áfáját már bevallottuk, akkor azt a bevallást most nekünk önellenőrizni kell, ráadásul a pótlólagosan megállapított áfa különbözet után ún. önellenőrzési pótlékot kell fizetnünk (első önellenőrzés alkalmával a jegybanki alapkamattal megegyező mértékben, további önellenőrzések esetén a jegybanki alapkamat másfélszeresével kell számolnunk) az eredeti számla áfa megfizetésének határidejétől eltelt időszakra,
2.) csökken, akkor az így keletkezett csökkentő adókülönbözetet a legközelebb esedékes áfa bevallás során kell figyelembe venni, már beadott áfabevallás önellenőrzésére nincs szükség.
 
A számlát befogadónál az alábbiakra kell figyelemmel lenni:
Ha a számla módosítása az áthárított adót tartalmazó számla alapján adólevonási jogot érvényesítő adóalany által eredetileg levonható adó összegét érinti, abban az esetben az adóalanynak önadózás keretében a következőképpen kell eljárnia:
– ha a módosítás eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét a számlamódosításból eredő különbözet csökkenti, az adóalany a különbözetet abban az adómegállapítási időszakban köteles a fizetendő adó összegét növelő tételként figyelembe venni, amelyben a különbözet alapjául szolgáló, az áfatörvény 127. paragrafusának (1) bekezdésében említett okiratot módosító, vagy azt érvénytelenítő okirat az adóalany személyes rendelkezésére áll, de nem később, mint a módosító vagy érvénytelenítő okirat kibocsátásának hónapját követő hónap 15. napja [áfatörvény 153/C § (1) bekezdés a) pont].
– ha a változás eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét a különbözet növeli, az adóalany – az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül – a különbözetet legkorábban abban az adómegállapítási időszakban jogosult az előzetesen felszámított adó összegét növelő tételként figyelembe venni, amelyben személyes rendelkezésére áll a különbözet alapjául szolgáló, az áfatörvény 127. paragrafusának (1) bekezdésében említett okiratot módosító okirat [áfatörvény 153/C § (2) bekezdés].A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2020 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató