2019. november 13.

Csoportos társasági adóalanyiság bejelentése

jogvesztő határidő 2019. november 20.

A csoportos tao-alanyiság választásának feltételei:
  • belföldi illetőségű adózónak minősülő gazdasági társaságok,
  • amelyek között legalább 75 százalékos arányú szavazati jogon alapuló kapcsolt vállalkozási viszony áll fenn, továbbá
  • mérlegfordulónapjuk és a könyvvezetésük szabályai azonosak.
A csoportos adóalanyiság létrejötte

A csoportos társasági adóalanyiság a NAV engedélyével jön létre a leendő csoporttagok közös, írásos kérelmére, amelyet ebben az évben jogvesztő határidőként 2019. november 1-je és 2019. november 20-a között lehet benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni a csoportképviselőt, aki majd a csoportazonosító szám alatt teljesíti a tao-csoport adókötelezettségét és gyakorolja adózói jogait. A 19T118. számú adatlapon lehet jelezni az adóhatóság felé ezen kérelmet. Az újonnan alakuló csoporttagok is tagjai lehetnek a csoportos társasági adóalanynak, rögtön megalakulásuktól fogva.

Az adókötelezettség teljesítése

A csoportos tao-alanyiság a gyakorlatban azt jelenti, hogy a csoporttag az egyedi adóalapjáról adóévenként levezetést készít, és erről az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot tesz a csoportképviselő felé, majd ezekről az adatokról a csoportképviselő a csoport adóbevallásában adatot szolgáltat a NAV-nak.

Legfontosabb előnyök röviden:
  • 1. A csoporttagok veszteségei a tao-csoporton belül érvényesíthetők
A csoport adóalapja a csoporttagok által egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok összege, amelyet a csoportos adóalanyiság elhatárolt veszteségére vonatkozó speciális szabályok szerint csökkenteni lehet, így a tagok egymás között érvényesíthetik a tao-csoport tagjaként keletkezett veszteségeiket. A csoport, illetve a csoporttagok által egyedileg érvényesített elhatárolt veszteség mértéke együttesen nem haladhatja meg az elhatárolt veszteség érvényesítése nélküli egyedi pozitív adóalapok összegének 50 százalékát.

Megjegyzendő, hogy a csoportos adóalanyiságot megelőzően keletkezett elhatárolt veszteség nem vész el, viszont azt csak az a csoporttag veheti figyelembe az egyedi adóalap meghatározása során, akinél ez a veszteség keletkezett. Az 50 százalékos korlát itt is érvényesül mind az egyedi, mind pedig a csoportszintű adóalap megállapítása során.
  • A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek transzferár mentesek
A csoportos társasági adózás legnagyobb hozadéka, hogy a tao-csoport tagjai között megvalósuló ügyletek vonatkozásában a csoporttagok mentesülnek a transzferár szabályok alkalmazása alól. Tehát a csoporttagok a társasági adó vonatkozásában nem lesznek kötelesek a szokásos piaci árat megállapítani és ettől való eltérés esetén az adóalapot módosítani, valamint ezen ügyleteket dokumentálni. A TAO tv. szerinti transzferár dokumentációs kötelezettséget csak a csoport szintjén (vagyis a csoporton kívüli kapcsolt vállalkozások viszonylatában) kell teljesíteni.

Fontos, hogy ezt a könnyítést mégsem lehet alkalmazni, ha a csoporttaggá válást megelőzően valamelyik fél által alkalmazott TAO alap módosítást a másik fél „nem követte le”, azaz a másik fél nem alkalmazott ilyen korrekciót.


A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2024 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató | Állásajánlat