2015. szeptember 7.

Iparűzési adó

 Az iparűzési adó adott évi összege jellemzően a megelőző év adófizetési kötelezettségének összege. Az adót önadózással kell teljesíteni, keresztféléves elszámolási rendben. Ha nincs megelőző évről adóösszegünk, akkor a várható adóösszeget kell alapul venni.


Az iparűzési adó esetében elválik egymástól az adóév és az előlegfizetési időszak. Mindkettő 12 hónap, de míg egy normál naptári év szerint működő vállalkozásnál az adóév januártól decemberig tart, addig az előlegfizetési időszak júliustól következő év júniusig.

Aki már az adóévet megelőző évben is adóalany volt, annak előleget kell fizetnie az előlegfizetési időszakban. Az előlegfizetési időszak egy évet fog át, kezdő napja a bevallás benyújtásának esedékességét követő második naptári hónap első napja. Ha a naptári évvel azonos a vállalkozó üzleti éve, akkor a bevallás benyújtása május 31-én esedékes, az előlegfizetés első napja pedig július 1-e, utolsó napja a következő év június 30-a. Ebben az időszakban két előlegfizetési időpont van, alaphelyzetben szeptember 15. és március 15.

Amennyiben az adóévet megelőző adóév teljes 12 hónap, akkor az előlegfizetési időszak (július 1 – június 30.) első előlegfizetési napjára (szeptember 15-re) a következő összeget kell fizetni: az előző év éves adójának és a március 15-ig esedékes adóelőlegnek a különbözete. Milyen összeg esedékes március 15-re? Az adóévet megelőző év adójának felét kell bevallani erre a napra. Tehát egy adott adóév során fizetett adóelőleg összege megegyezik az előző évi adófizetési kötelezettséggel.

Ha az adóévet megelőző adóévben jött létre jogutód nélkül a vállalkozás, akkor az adóévben az első előlegfizetési időponttal (március 15.) kapcsolatban nincs tennivalója. A második előlegfizetési időpontban – amely egyben az előlegfizetési időszak első előlegfizetési időpontja – meg kell fizetnie az előző adóévi adó évesre arányosított összegét.

Összességében tehát – normál működés mellett - egy naptári évben háromszor merülhet fel iparűzési adófizetési kötelezettség:
  • 2015. március 15.        (2013. évi bevallott adó 50%-a)
  • 2015. május 31.           (2014. évi előlegek és a végleges adatok különbözete)
  • 2015. szeptember 15.  (2014. évi bevallott adó és a 2015. márciusi előleg különbözete)

Azon adózók esetén, melyeknél a tárgyévét megelőző évben az árbevétel meghaladta a 100 mFt-ot, az iparűzési adóelőleg összegét december 20-ig fel kell tölteni a tárgyévben várható adófizetési kötelezettség összegére. A „nagyoknál” tehát négy határidővel is kalkulálni kell egy naptári éven belül.


A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2020 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató