2021. március 24.

Kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2021

Felhívjuk a tisztelt érintettek, gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a 2021. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2021. március 31.
 
Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.
 
A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz, mely szerint a 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek:
• a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
• a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni.
 
A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból.
A Kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.
  
Azon gazdálkodó szervezeteknek, akik a korábbi években eleget tettek a törvényi előírásoknak és kamarai nyilvántartásba vételük megtörtént (rendelkeznek regisztrációs számmal), idén már nem kell adatot szolgáltatniuk (amennyiben ezek nem változtak), viszont a kamarai hozzájárulás megfizetése a törvény rendelkezése alapján idén is szükséges.
 
Az újonnan alakuló egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai hozzájárulás összegét megfizetni. A kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.
 
A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.
 
Továbbá nem terjed ki az ügyvédi irodákra sem, őket az Ügyvédi Kamara veszi nyilvántartásba.A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2021 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató