2020. december 16.

Kata változások 2021. január 1-től

A KATA bevezetése óta az egyik legnépszerűbb adózási forma. Kedvező feltételei mellett ez az adózás szélesebb körben vált gyakorlattá, legfőképpen a kisvállalkozások és az őket megbízó cégek körében.
A törvénymódosítás egyik fő célja az volt, hogy a jövőben ellehetetlenítse a kisadózó vállalkozások tételes adójának (’KATA’) alkalmazását burkolt foglalkoztatási jogviszonyok esetében, melynek következtében a Katv. szabályai több ponton is szigorodtak a jelenlegi szabályokhoz képest.

40%-os adó bevezetése
A jelenlegi szabályok alapján a KATA-s kisadózó vállalkozásokat kétféle adózási kötelezettség terheli. Az egyik a havonta fizetendő tételes adófizetési kötelezettség, a másik a kisadózó vállalkozás bevétele után fizetendő adófizetési kötelezettség, amennyiben a bevétel meghaladja a 12 millió forintot, abban az esetben a 12 millió Ft feletti részre 40 % -os mértékű adófizetési kötelezettség terheli.
A változás szerint a fentieken felül egy új, 40% -os adókötelezettség fogja terhelni a kisadózó vállalkozás bevételét az alábbi feltételek fennállása esetén.

  • Amennyiben kapcsolat vállalkozás juttatja bevételhez a kisvállalkozót, abban az esetben a juttatás teljes összege után meg kell fizetnie a 40%-os adót, a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig.
  • Ha a juttató kapcsolt vállalkozás nem minősül kifizetőnek, hanem külföldi illetőségű jogi személy vagy egyéb szervezet, akkor a 40 %-os mértékű adófizetési kötelezettség a kisadózó vállalkozást terheli.
  • Ha a kisadózó vállalkozás részére kifizetőnek minősülő vállalkozás év elejétől összesítve 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevételt juttat, a kifizető a juttatás 3 millió forintot meghaladó része után 40 %-os adót köteles megfizetni. A 3 millió forintba nem kell beszámítani azt a bevételt, amely után a kapcsolt vállalkozásnak minősülő kifizető 40%-os adót köteles fizetni.
  • Amennyiben 3 millió forintot meghaladó összegű bevétel ugyanazon külföldi kifizetőtől származik, a bevétel 71,42%-a után a kisadózó vállalkozás köteles a 40%-os adót megfizetni.

2021. január 1-től megszűnik a „kettős katázás” lehetősége is, tehát ugyanaz a személy csak egy vállalkozásban lehet kisadózó.

Új adatszolgáltatás bevezetése:
2021. január 1-től a kisadózókat és üzleti partnereit terhelő adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályok is megváltoznak.
Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kisadózó vállalkozást és üzleti partnerét, amennyiben adott naptári évben üzleti partnerétől 1 millió Ft-ot meghaladó bevételt szerez. Az adatszolgáltatásból mentesülnek az a bevételek, amikről a kisadózó vállalkozás nem állított ki számlát.
A januári módosítás értelmében bővül azoknak a bevételeknek a köre, amikről nem kell adatot szolgáltatni, úgy, hogy az 1 millió Ft-os értékhatár változatlan marad. Emiatt az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során azokat a bevételeket sem kell figyelembe venni, amelyekről a katás vállalkozás nem költségelszámolásra alkalmas bizonylatot állított ki.
Az év elejétől a kisadózó vállalkozásokat egy új tájékoztatási kötelezettség terheli, miszerint a kifizetőt a szerződés megkötésekor írásban kell tájékoztatni, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül.
A 2020. december 31-ig a kifizetővel megkötött és 2021-ben is fennálló szerződéses jogviszony esetén 2021. január 15-ig kell tájékoztatni a körülményekről. A kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig köteles tájékoztatni a kisadózó vállalkozást a 40 %-os mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről.A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2021 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató