2014. április 30.

Közhasznú szervezetek közhasznú minősítésének újbóli megszerzése

Korábban jeleztük hogy a 2012. január 1-e előtt nyilvántartásba vett és közhasznú minősítést szerzett szervezeteknek legkésőbb 2014. május 31-ig kezdeményezniük kell a közhasznú minősítés újbóli megszerzését. Ehhez a következő feladatokat kell elvégeznie minden ilyen szervezetnek:
 
1. lépés: el kell dönteni, hogy valóban szükséges és indokolt-e a közhasznú minősítés? 
 
A közhasznú szervezetet (a teljesség igénye nélkül!) alábbi kedvezmények illetik meg:
  • állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést csak akkor köthet, ha az érintett civil szervezet közhasznú jogállással rendelkezik (35. §)
  • A közhasznú szervezetek számos adókedvezményben is részesülnek
  • Csak a közhasznú szervezetek jogosultak támogatóik számára a kedvezményre jogosító igazolások kiadására.

A közhasznúsági fokozat megtartásához viszont az alábbi feltételeknek meg kell felelnie a szervezetnek:
 
Az a szervezet kérheti – vagy őrizheti meg – közhasznú státuszát, amely
  • Magyarországon lett nyilvántartásba véve, olyan szervezeti formában, amely lehetővé teszi a közhasznú státusz megszerzését (alapítvány, egyesület, nonprofit gazdasági társaság igen, de a civil társaság nem rendelkezhet közhasznú státusszal)
  • létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló tevékenységet végez, hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez (azaz a célcsoportja túlmutat a szervezet tagjain, munkavállalóin, önkéntesein, és ez a közhasznúsági beszámolóból látható). Nem szükséges közvetlenül ellátni az adott közfeladatot, közhasznú tevékenységnekminősülnek azok a tevékenységek is, melyek közvetve szolgálják az adott közfeladat megvalósulását.
  • megfelelő erőforrásokkal rendelkezik
  • megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.
  • megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható
Megfelelő a szervezet társadalmi támogatottsága a közhasznúsági státusz elnyeréséhez/megtartásához, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) a szervezet által elért 1%-os felajánlás eléri az összes bevétel kettő százalékát (az összes bevétel kiszámításánál nem kell figyelembe venni a Civil Tv. 54. paragrafusa szerinti bevételeket)
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.
 
2. lépés: Kezdeményezni szükséges a közhasznúsági nyilvántartásba vételt
Amennyiben a szervezet meg szeretné tartani a fokozatát legkésőbb 2014. május 31-ig az illetékes eljáró törvényszéknél kezdeményezni szükséges a közhasznúsági nyilvántartásba vételt, egymódosított létesítő okirat benyújtásával. (ügyvédi közreműködés szükséges minden esetben!)

A létesítő okiratot módosítani szükséges az Ectv. törvény rendelkezései alapján, többek között meg kell jelölni, hogy a közhasznú tevékenység milyen közfeladat teljesítéséhez kapcsolódik, továbbá azt is, hogy e közfeladatok teljesítését milyen jogszabályok írják elő (jogszabályi hivatkozást is szükséges feltüntetni, nem elegendő az általános megfogalmazás).   

A 2012. és 2013. évre vonatkozó számviteli beszámolót és közhasznúsági mellékletet el kell készíteni az új mintának megfelelően, melyből igazolható a fenti kritériumoknak való megfelelés (megfelelő erőforrás, megfelelő támogatottság). A beszámolók letétbe helyezési határideje tárgyévet követő év május 31.napja.
 
A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem előterjesztésére rendszeresített űrlap szolgál, amely megtalálható a www.birosag.hu honlap Nyomtatványok - űrlapok menüpontján belül. A törvényszék e kérelem előterjesztése esetén vizsgálja – a kérelmező nyilatkozata – és a kérelemhez csatolt mellékletek alapulvételével – a közhasznú jogállás feltételeinek fennállását.
 
Felhívjuk Partnereink figyelmét, hogy 2014. június 1. napjától csak az Ectv. szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére! 

Kérjük, ennek érdekében mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot az ügyvéd kollégákkal. Korábbi tapasztalataink szerint a nyilvántartásba vételi adatlap kitöltéséhez szükséges a megelőző két év közhasznúsági jelentése ill. beszámolója, kérjük ezt továbbítsák ügyvédeik részére.


A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2024 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató | Állásajánlat