2020. november 26.

Minimum járulékalap 2020. szeptember 1-jétől

2020. szeptemberétől a munkaviszonyban álló biztosítottak (Tb. tv. 6.§ (1) bek.) esetében a járulékot havonta legalább a minimálbér 30 százaléka, azaz 48 300 forint után akkor is meg kell fizetni, ha a foglalkoztatott tényleges járulékalapot képező jövedelme ennél kevesebb. Ez a járulékfizetési alsó határ.

A járulékfizetési alsó határ szabálya nem vonatkozik azokra a munkaviszonyban álló foglalkoztatottakra, akik

  • gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örökbefogadói díjban, gyermeknevelést segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülnek,
  • köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerben tanulnak.


A járulékfizetési alsó határ megállapítása

Ha a munkaviszonyban álló biztosított

  • biztosítotti jogviszonya hónap közben kezdődött vagy szűnik meg,
  • biztosítotti jogviszonya a hónap egészében nem áll fenn a biztosítás szünetelése miatt (Tbj. 16. § alapján) vagy
  • az adott hónapban táppénzben, baleseti táppénzben részesül, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén fizetési nélküli szabadságot vesz igénybe, akkor

a járulékfizetési alsó határ meghatározásakor ezeket a naptári napokat figyelmen kívül kell hagyni.

Ha az előzőekben felsorolt körülmények nem állnak fenn a teljes naptári hónapban, akkor a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét, 2020-ban 1 610 forintot (48 300:30) kell alapul venni.

Példa:
Részmunkaidős munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonya november 14-én kezdődik, havi munkabére 38.000 Ft. November havi munkanapok száma 22, ledogozott munkanap 13.

  Munkanapok Ledolgozott munkanap Havi bér Fizetendő munkabér
Szeptember havi bér 22 13 38 000 22 455
         
  Minden hónap esetén 30 az osztó szám Biztosítotti jogviszonyban töltött naptári napok száma Minimum járulék alap Minimum járulék alap tört hónapra
Járulékfizetési alsó határ 30 17 48 300 27 370

A fizetendő munkabér nem éri el a minimum járulékalapot, a foglalkoztatónak meg kell fizetni a 27.370-22.455 = 4.915 Ft különbözet utána a 18,5% TB járulékot és a 15,5% szocho alapja is a minimum járulék alap lesz.A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2021 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató