2014. december 5.

NAV bejelentési kötelezettség 2015 év elején

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja nevesíti a kapcsolt vállalkozás fogalmát. Eddig 5 kategóriát különböztettünk meg:

a)    az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,

b)    az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,

c)    az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni;

d)    a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll;

e)    az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll;

2015. január 1-től jelentős körrel bővül a kapcsolt vállalkozások fogalma.
Immár kapcsolt vállalkozásnak számít:
az adózó és más személy, ha a köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.

Tehát kapcsoltak lehetnek azok a vállalkozások is, amelyeknek ugyanaz  a személy az ügyvezetője. Ezen kapcsolt vállalkozási viszonynak nem feltétele a Ptk szerinti többségi befolyás, sőt semmilyen részesedési viszony sem.  

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény [Art.] két feladatot ír elő a kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatosan.

1) Egyszeri bejelentési kötelezettség:
23. § (4)
„Az adózó az adókötelezettséget érintő változás szabályai szerint jelenti be az állami adóhatósághoz
b) a kapcsolt vállalkozásnak minősülő másik személy nevét (elnevezését), székhelyét (telephelyét) és adóazonosító számát az első szerződéskötésüket követő 15 napon belül, valamint a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését a megszűnést követő 15 napon belül.”

2015. január 15-ig be kell jelenteni azokat a vállalkozásokat, amelyek a jogszabályváltozás miatt most váltak csak kapcsolttá, de velük már volt a cégnek szerződéses kapcsolata. Tehát, azoknál a személyeknél, akik több cégben is ügyvezetői pozíciót látnak el, s a cégek között van üzleti kapcsolat, mindegyik cégben meg kell tegyék a bejelentést.

Felhívom az ügyvezetők figyelmét, hogy gondolják át, hogy ezen tisztséget hány cégben látják el és a cégek között van-e gazdasági kapcsolat. Ezt követően a céglistát legkésőbb 2015 január 5-ig juttassák el a könyvelő részére, hogy a szükséges bejelentések megtörténjenek. 


A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2024 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató | Állásajánlat