2023. október 26.

November 16-ától adómentesen lehet ajándékozni

November 16-ától adómentesen lehet ajándékozni és reprezentációs célból felszolgálni bizonyos oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, felcímkézett palackokban árusított borászati termékeket.

A Magyar Közlöny 141. számában kihirdetett, 451/2023. számú kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) és a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.) egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályaitól eltérően 2023. november 16-ától "mentes az adó alól a közvetlenül a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény (Btv.) 9. paragrafusának (1) bekezdése szerinti forgalomba hozatalt kezdeményező borászati üzemengedélyestől palackozott kiszerelésben vásárolt, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, a Btv. 1. paragrafusának 3. pontja szerinti borászati termék reprezentációs és nem reprezentációs célú vendéglátás keretében, továbbá üzleti ajándékként vagy csekély értékű ajándékként történő juttatása".

A mentesség alá vont borászati termékek körébe az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet II. szereplő, szőlőből készült termékek részében tartoznak.

Eszerint a borászati termékkörbe tartozik:

– a bor– a még erjedésben lévő újbor – a likőrbor – a pezsgő – a minőségi pezsgő – az illatos minőségi pezsgő
– a szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor – a gyöngyözőbor – a szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor
– a szőlőmust– a sűrített szőlőmust
– a finomított szőlőmustsűrítmény
– a szárított szőlőből készült bor– a túlérett szőlőből készült bor
– a borecet.

Az EU-rendelet részletesen tartalmazza az egyes kategóriákba sorolt termékek paramétereit, minőségi jellemzőit.

Fontos hangsúlyozni, hogy a mentesség kizárólag olyan termékek ingyenes juttatására (felszolgálására) vonatkozik, amelyeket a juttató közvetlenül a borászati üzemengedélyestől ("borházaktól", illetve azok saját értékesítési kereskedőitől), az előírtak szerint felcímkézve, palackozott kiszerelésben vásárolt. Tehát a szupermarketben, diszkontáruházban stb. beszerzett italokra, vagy például egy vendéglőben megtartott munkaebéden az étterem készletéből felszolgált italra a mentesség nem érvényesíthető!
 

Mit jelent az adómentesség?

A jelenleg hatályos szabályok szerint egyes meghatározott juttatásnak minősül [Szja tv. 70. §]:

– az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az Szja tv. előírásai szerint adómentes juttatásokat;

– ha a juttató kifizető egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány, mentes a kifizetőt terhelő adó alól az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg;

– az évi egy alkalommal – az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett – a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás formájában adott csekély értékű ajándék;

– az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető – jóhiszemű eljárása ellenére – nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet;

– az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát).

E juttatások után a kifizetőt jelenleg 1,18-szor 15 százalék szja +13 százalék szocho terheli.

A kormányrendelet alapján 2023. november 16-ától az összesen 33,04 százalékos fizetési kötelezettség az ismertetett termékkörre nem vonatkozik. Azonban figyelembe kell venni az szja-törvénynek az egyes juttatásokra vonatkozó egyéb előírásait is.

Egyebek mellett az 1. paragrafus (10) bekezdése szerint "ha a magánszemélyt egy adott bevétel az általa vagy más személy által végzett önálló vagy nem önálló tevékenység ellenértékeként illeti meg – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – e bevétel adókötelezettségének megállapítására az adóalapba nem tartozó tételnek minősülő bevételre, a béren kívüli juttatásra, az egyes meghatározott juttatásra vonatkozó szabály nem alkalmazható". Ez azt jelenti például, hogy az év végi jutalom adómentesen nem váltható ki minőségi borokból összeállított ajándékcsomaggal.

Továbbá, például a borház pincéjében rendezett borvacsora, borkóstoló résztvevőinek helyben felszolgált borászati termékek értékhatár nélkül adómentesek, de a távozáskor átadott bor/pezsgő stb. válogatást tartalmazó ajándékcsomag értéke csak akkor lehet adómentes, ha személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát.

Ha pedig a borászati termék juttatása csekély értékű ajándékként (a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékben) történik – véleményem szerint – az adómentesség ugyanazon magánszemély esetében csak évi egy alkalommal érvényesíthető, feltéve, hogy ennek a magánszemélynek a kifizető az adóévben más formában nem ad(ott) csekély értékű ajándékot, és ezt megfelelő nyilvántartással igazolja.A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2024 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató | Állásajánlat