2020. június 5.

Számlázással kapcsolatos változások 2020. július 1-től I. rész

A számla kibocsátására rendelkezésre álló idő változása.
A számla kibocsátására meghatározott, a teljesítéstől (előleg esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésétől) számított észszerű idő 2020. július 1-jétől 15 napról 8 napra csökken. A számlakibocsátásra rendelkezésre álló határidő csökkentése azon ügyletekről kiállított vagy kibocsátott számlákra vonatkozik először, amelyek teljesítése 2020. június 30-át követi.


A belföldi adóalany beszerző adószámát fel kell tűntetni a számlán.
2020. július 1-jétől módosul a számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírás is. Ennek értelmében a számlán – függetlenül attól, hogy a bizonylat tartalmaz-e áthárított áfát illetve milyen összegben – fel kell tüntetni a belföldi beszerző adóalany adószámának első 8 számjegyét.
E változás kapcsán hangsúlyozandó, hogy a belföldi fordított adózás hatálya alá tartozó ügylet esetén az adószám 11 számjegyét kell szerepeltetni a számlán, az első 8 számjegy feltüntetése nem elégséges.
A belföldi adóalany beszerző adószámának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség azon ügyletekről kiállított vagy kibocsátott számlákra vonatkozik először (az áthárított áfára vonatkozó értékhatártól függetlenül), amelyek teljesítése 2020. június 30-át követi.
A számla kötelező adattartalmának változása kapcsán a törvény átmeneti rendelkezése rögzíti, hogy a termékbeszerzőnél, szolgáltatást igénybe vevőnél az adólevonási jog tárgyi feltételéül szolgálhat a 2020. június 30-át követően teljesített ügyletről kibocsátott számla, ami nem tartalmazza az adószámát, feltéve, hogy a számla kiállítása/kibocsátása 2020. július 1-jét megelőzően történt és a számlában áthárított adó kevesebb, mint 100 000 forint.
Az átmeneti időszakot követően azonban nagyon figyelni kell, hogy az általunk befogadott számlákon mind a kibocsátó, mind a befogadó adószáma szerepeljen, adathiány esetén az áfa levonása meghiúsul, a számlát a kibocsátóval javíttatni kell.A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2020 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató