2013. július 31.

Tudnivalók a határozott idejű, a részmunkaidős és a próbaidős foglalkoztatásról

A munkaszerződésben kifejezetten rendelkezni kell a határozott idő kikötéséről, ugyanis az Mt. alapján eltérő megállapodás hiányában a munkaviszony határozatlan időre jön létre. A határozott idejű munkaviszony tartamát naptárilag (pl. 2013. július 1-től 2013. augusztus 15-ig) vagy más alkalmas módon (pl. nyári mezőgazdasági munka esetén feladat teljesítésétől függően, így például a betakarítási munkálatok elvégzéséig) kell meghatározni.

Amennyiben a felek nem naptárilag határozzák meg az időtartamot, azt olyan módon kell megtenniük, hogy a munkaviszony megszűnésének időpontja ne az egyik fél kizárólagos akaratától függjön. A határozott idő nem naptári módon történő meghatározása esetében a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkaviszony várható tartamáról, ugyanakkor a tájékoztatás csupán egy feltételezett időpontot jelöl.

Ugyancsak nem kizárt a próbaidő kikötése. Próbaidőt csak a munkaszerződésben lehet kikötni. A próbaidő kikötését a munkába lépést követően nem lehet joghatályosan pótolni. Próbaidő a határozatlan mellett a határozott időre szóló munkaszerződésben is kiköthető. A próbaidő tartamának felső határa három hónap, kollektív szerződésben legfeljebb hat havi tartam állapítató meg. Amennyiben a felek a törvényes maximumhoz képest rövidebb próbaidőt kötnek ki, lehetőségük van a próbaidő – legfeljebb egy alkalommal történő – meghosszabbítására is. Természetesen meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a próbaidő mértéke a három hónapot.

A próbaidő alatt bármelyik fél azonnali hatályú felmondással, indokolás nélkül szüntetheti meg a munkaviszonyt.


A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2024 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató | Állásajánlat