2014. május 22.

Ügyvezetői felelősség

A 2014 március 14-éig hatályos gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) a vezető tisztségviselők (ügyvezetők, igazgatók) harmadik személyek felé fennálló felelősségét korlátozó rendelkezéseket tartalmaz: főszabály szerint nem lehet fellépni a vezető tisztségviselőkkel szemben a társaság által okozott károk megtéríttetése végett. 

A Ptk. 2014 március 15-én történt hatálybalépésével nem vált automatikusan a Gt. helyett alkalmazandóvá, mivel a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény („Ptké.”) 12. §-a szerint, egy társaságnak főszabály szerint a létesítő okirat 2014. március 14-e utáni első módosításáig, de legfeljebb 2016. március 15-éig, nem a Ptk-t, hanem a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia a társasági jogi kérdéseket illetően. A Ptk. 6:541.§-a [Felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért], szerinti jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel, 2014. március 15-étől alkalmazandó, de a Ptké. 54.§-a szerint csak 2014 március 14-e után tanúsított károkozó magatartások esetén.

Kiforrott joggyakorlatról nincs tudomásunk, illetve ügyvédi berkekben sincs teljes egyetértés – egyelőre.
Álláspontunk szerint a Ptk. ezen rendelkezései a szerződésen kívüli károkozás körében alkalmazandó (pl. ha az ügyvezető a céges autójával okoz balesetet), szerződésszegéssel kapcsolatos károkozásért nem, mivel ezen rendelkezések a Ptk. „felelősség a szerződésen kívül okozott kárért“ fejezetében szerepelnek.


A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2024 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató | Állásajánlat