2013. július 17.

Vissza nem térítendő támogatás online pénztárgép beszerzéséhez

Az előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatás az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgép 2013. évi beszerzéséhez nyújtható.

A támogatást
 
  • pénztárgép használatra kötelezett adóalany a saját tulajdonában álló, és általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett pénztárgép cseréje esetén, 
  • a Rendelet 76/A. § szerinti felmentéssel rendelkező adóalany, 
  • pénztárgép használatra nem kötelezett, pénztárgépet saját döntése alapján üzemeltető adóalany, a saját tulajdonában álló, és általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett pénztárgép cseréje esetén igényelheti. 
 
A támogatás mértéke pénztárgépenként 50.000 forint, és legfeljebb 5 darab pénztárgép cseréjéhez, beszerzéséhez igényelhető. 
 
A támogatásra az üzemeltető abban az esetben jogosult, 
 
  • ha a 2011. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el, vagy tevékenységét 2012. január 1-jét követően kezdte meg, 
  • ha a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási-, felszámolási-, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt, 
  • ha a kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt, 
  • nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozással, kivéve ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és
  • nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással. 
 
 
Amennyiben a támogatási tartalommal rendelkező üzembe helyezési kód iránti kérelme határozattal elutasításra került, ebben az esetben az üzemeltetőnek lehetősége van ismételten kitölteni az adatlapot és újból beküldenie. Abban az esetben, ha a korábban elutasításra okot adó feltételek egyike sem áll már fenn az újonnan benyújtott adatlapon, akkor jogosult a támogatási tartalommal rendelkező kódra. 


A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2024 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató | Állásajánlat