Könyvelői hírek

2017. október 20.

A saját tulajdonú jármű költségelszámolásának változása

2018. január 1-jétől az önálló tevékenységet végző magánszemély és az egyéni vállalkozó költségelszámolása szempontjából saját tulajdonú járműnek minősül a magánszemély tulajdonában, általa zártvégű lízingbe vett, valamint a közeli hozzátartozó tulajdonát képező vagy a közeli hozzátartozó által zártvégű lízingbe vett jármű is.
Folytatás...
2017. október 14.

Bejelentett részesedés – változás 2018. január 1-től

2018-tól bármely részesedés kezelhető bejelentett részesedéként feltéve, hogy az adózó annak szerzését bejelenti. A tao.tv.4.§ 5. pontjának kedvező jellegű változása ugyanis, hogy a bejelentett részesedés fogalmából törlésre kerül a 10%-os minimum korlát, tehát bármekkora mértékű tulajdoni részesedés megszerzése bejelenthető az adóhatósághoz (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságban megszerzett részesedés).
Folytatás...
2017. október 3.

Ki biztosított, ki kaphat egészségügyi ellátást alanyi jogon, és kinek kell szolgáltatási járulékot fizetnie?

A kérdésekre legfrissebb információs füzetében ad választ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A biztosított a társadalombiztosítás keretében valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, így keresőképtelensége esetén táppénzben részesülhet, anyasági ellátást (csecsemőgondozásin díjat, gyermekgondozási díjat) folyósíthatnak a részére, továbbá a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltésekor öregségi nyugdíjat állapíthatnak meg számára stb.
Folytatás...
2017. szeptember 28.

Pénztárgép használatával kapcsolatos szabályok

Kassza A pénztárgéphez egyértelműen hozzárendelt pénztároló eszközt (tipikusan fiók vagy pénztárca) kell tartani. Az ebben lévő pénzkészletnek összeg és összetétel szerint meg kell egyeznie a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével, kivéve, ha az eltérést az üzemeltető működési sajátosságai okozzák és az eltérés mértéke e működési sajátossághoz igazodik. Pénznek kell tekinteni a készpénzt, a forgatható utalványt és a papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt.
Folytatás...
2017. szeptember 25.

Szeptember 29-ig minden vállalkozásnak be kell jelentenie a NAV felé, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe.

Ki minősül székhelyszolgáltatónak? Az a személy, aki üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről.
Folytatás...
A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2021 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató