Könyvelői hírek

2016. február 2.

Kötelező cégmódosítás: 2016. március 15-e a végső határidő

Az Új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és a Ptk. hatályba lépését segítő, átmeneti szabályokat tartalmazó 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) a legtöbb gazdasági társaságra többletkötelezettséget telepít.

A cégek alapvető kötelezettsége, hogy társasági szerződésüket hozzák összhangba az új Ptk. rendelkezéseivel, amely a gyakorlatban szinte minden gazdasági társaságot érint kötelező cégmódosítás formájában.

Folytatás...
2016. január 28.

Behajtási költségátalány

Az alábbi összefoglalásban ismételten a behajtási költségátalány szabályai kerülnek bemutatásra. Amennyiben a kötelezett (vevő) határidőben egyenlíti ki a számláit, akkor az alábbi szankciókkal nem kell számolnia.

A NAV honlapján 2015. december 28-án ismételten megjelent annak, a korábban már közzétett álláspontnak az aktualizált változata, mely többek között megerősíti, hogy a kötelezett oldalán mind a kötelezettséget, mind az elengedést könyvelni kell!

Folytatás...
2016. január 19.

Kamatmentes kölcsön, elszámolásra felvett összeg 30 napon túli visszafizetése

A címben szereplő két leggyakoribb eset, melyek felmerülésekor számolni kell a kamatkedvezményből származó jövedelem személyi jövedelemadó törvényben található előírásaival. Kamatmentes kölcsön esetén arról van szó, hogy a kifizető társaság egy magánszemélynek jövedelmet juttat „ ingyenesen”, kamat felszámítása nélkül, melyet a kifizető társaságnak le kell adóznia.
Folytatás...
2015. december 11.

Teljesítési időpont változása az időszakos elszámolási ügyletek esetén 2016. január 1-től

Főszabály szerint a fizetési kötelezettség keletkezésének időpontjára vonatkozóan az Áfa tv. 58.§ (1) bekezdése az alábbiakat határozza meg:
 
Amennyiben a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodtak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.

Folytatás...
2015. december 10.

Optimális adózási formát választottam? V. rész

Pénzforgalmi elszámolás (áfa)
 

Az általános forgalmi adó alanyai az áfa megállapítására 2013. január 1-jétől ún. pénzforgalmi elszámolást alkalmazhatnak.

Mit jelent a pénzforgalmi elszámolás?

A pénzforgalmi elszámolás lényege röviden összefoglalva az, hogy az ilyen elszámolás választása esetén az adóalanynak a fizetendő adóját akkor kell megállapítania, ha a vevő az ellenértéket részére megtérítette, a beszerzései tekintetében levonási jogát akkor gyakorolhatja, ha a vételárat az eladó részére megfizeti.

Folytatás...
A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2020 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató