Könyvelői hírek

2015. augusztus 27.

Az elektronikus számlák megőrzése

Az Áfatv. 179. § (1) bekezdése alapján minden személy, szervezet, aki (amely) az Áfatv.-ben szabályozott jogot gyakorol, illetőleg akire (amelyre) az Áfatv. kötelezettséget állapít meg, köteles az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében
  • az általa vagy nevében kibocsátott okirat másodlati példányát,
  • valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okirat eredeti példányát,
  • vagy - ha azt e törvény nem zárja ki - eredeti példány hiányában annak hiteles másolatát legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni.
Folytatás...
2015. augusztus 4.

Köztartozás mentesség előnyei

Számos előnnyel járhat, ha cégünk szerepel a köztartozás mentes adózók adatbázisában. De hogyan lehet bekerülni és mi kell ahhoz, hogy bent is maradjunk?

A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint:
Folytatás...
2015. július 3.

Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának változása

Az áfa törvény hosszú évek óta a teljesítés időpontjára vonatkozó főszabálytól eltérően egy különös szabályt állapít meg az ún. időszakos elszámolású (ha jobban tetszik: folyamatos teljesítésű) ügyletek teljesítési időpontja kapcsán: a jelenleg még hatályos előírások alapján - ÁFA tekintetében - a fizetési esedékességkor áll be az adófizetési kötelezettség.
Folytatás...
2015. április 22.

Üzleti partnerek ellenőrzése az Interneten

Az alábbiakban olyan interneten elérhető lekérdezésekre szeretném felhívni a hírlevél olvasók figyelmét, melyek segítségével információt szerezhetnek az üzleti partnereikről. Az elmúlt évek NAV ellenőrzési tapasztalatai egyértelműen azt mutatják, hogy érdemes alaposan utána járni, hogy milyen üzleti partnerrel kötünk szerződést és fogadunk be tőle számlát. Amennyiben az alábbi lekérdezéseket megtesszük, az eredményt is ajánlott kinyomtatni, vagy elmenteni oly módon, hogy azon a lekérdezés időpontja is látható legyen. Fontos, hogy ezen ellenőrzéseket még a szerződés megkötése, illetve a számla befogadása előtt meg kell tenni.
Folytatás...
2015. április 9.

Készletek selejtezése

Az éves záráskor előtérbe kerül a fordulónapi készleteink állományának felülvizsgálata, a leltározás. Ilyenkor dönthetünk, mely készlet elem milyen fokban hasznosítható és ennek függvényében előfordul, hogy azok értékét csökkenteni kell, vagy teljesen kivezetni a könyvekből. 
Folytatás...
A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2020 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató