Könyvelői hírek

2015. október 4.

Adózás 2016 / 2

HIPA módosítás
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása lehetővé teszi, hogy az önkormányzat rendeletében adóelőnyt biztosíthasson azon háziorvosi, védőnői tevékenységet folytató vállalkozó számára, amely összes árbevételének legalább 80%-a származik a háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi alapellátási tevékenységéből és adóalapja nem haladja meg a 10 millió forintot.
Folytatás...
2015. szeptember 16.

Adózás 2016

A 2015. június 24-ei Közlönyben került kihirdetésre a adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény. Az alábbiakban az általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó törvény változásait gyűjtöttem össze.
Folytatás...
2015. szeptember 7.

Iparűzési adó

 Az iparűzési adó adott évi összege jellemzően a megelőző év adófizetési kötelezettségének összege. Az adót önadózással kell teljesíteni, keresztféléves elszámolási rendben. Ha nincs megelőző évről adóösszegünk, akkor a várható adóösszeget kell alapul venni.
Folytatás...
2015. augusztus 27.

Az elektronikus számlák megőrzése

Az Áfatv. 179. § (1) bekezdése alapján minden személy, szervezet, aki (amely) az Áfatv.-ben szabályozott jogot gyakorol, illetőleg akire (amelyre) az Áfatv. kötelezettséget állapít meg, köteles az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének érdekében
  • az általa vagy nevében kibocsátott okirat másodlati példányát,
  • valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okirat eredeti példányát,
  • vagy - ha azt e törvény nem zárja ki - eredeti példány hiányában annak hiteles másolatát legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni.
Folytatás...
2015. augusztus 4.

Köztartozás mentesség előnyei

Számos előnnyel járhat, ha cégünk szerepel a köztartozás mentes adózók adatbázisában. De hogyan lehet bekerülni és mi kell ahhoz, hogy bent is maradjunk?

A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint:
Folytatás...
A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2024 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató | Állásajánlat