Könyvelői hírek

2013. október 31.

Kulcsember program

Gondolkozott már azon, hogy önnel vagy ön nélkül ér többet a cége?  Mindenkit büszkeséggel tölt el, ha a saját munkája, kapcsolatrendszere, hozzáadott értéke nélkülözhetetlen a saját vállalatában. Sajnos minél jobban, annál nagyobb a kockázat, hogy valami közbejöhet. Akár az ön egészségi állapotát illetően, amitől a cége akár el is értéktelenedhet!
Folytatás...
2013. október 24.

Pótszabadság

Az alapszabadság mértéke évi húsz munkanap, melyet fokozatosan növel (a 25. életév betöltésétől kezdve a 45. év betöltésével maximálva) az életkor alapján járó pótszabadság. A törvényben rögzített mértékű szerinti pótszabadság illeti meg továbbá a munkavállalót a 16 évesnél fiatalabb gyermeke(i) után, az apát a gyermek születése esetén, a fiatal munkavállalót, a föld alatt állandó jelleggel dolgozó, ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen dolgozó munkavállalót.
Folytatás...
2013. október 16.

Termék más tagállamba történő kiszállítása igazolásának módja Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén

1.A kiviteli igazolásról általában 
Az Áfa tv. e rendelkezése értelmében az adómentesség alkalmazásának feltétele többek között, hogy az értékesített termék Magyarország területét elhagyja, de azt a Közösség területére  szállítsák, és mindezt a termék értékesítője hitelt érdemlő módon igazolja. Az adóalany igazolási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 99. §-ának (2) bekezdése írja elő. E szabály szerint, ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani.
Folytatás...
2013. október 9.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések

A cégautóadót negyedévenként önadózással (mely ez esetben adómegállapítási-, adóbevallási- és adóbefizetési kötelezettséget jelent) kell megállapítani anaptári év minden olyan hónapjára, amely(ek)ben az adókötelezettség fennáll(t).
A Gjt. szerint a cégautóadót a nem magánszemély tulajdonában álló, belföldi hatósági nyil-vántartásba vett (magyar rendszámú) személygépkocsi után kell megfizetni. A nem magán-személy tulajdonában álló, külföldi rendszámú, hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi után csak akkor áll fenn acégautóadó fizetési kötelezettség, ha utána az Sztv. szerinti költséget, ráfordítást számoltak el.
Folytatás...
2013. október 2.

Hogy lehet rugalmasan kikerülni az ehót és a kamatadót?

Mint arról a BRITE egy korábbi hírlevelében is olvashattak, 2013 augusztus 1.-től a kormány a második Varga-csomag keretében az egészségügyi hozzájárulást (eho) kiterjesztette a kamatjövedelmekre is.

Léteznek azonban olyan konstrukciók, amelyekkel az eho és a kamatadó továbbra is elkerülhetőek. Azonban nem csak az adókedvezmények miatt fontos, hogy hova tesszük megtakarításainkat, hanem érdemes azt is fontolóra venni, hogy mennyire tudunk rugalmasan hozzáférni a pénzünkhöz, ha váratlanul szükségünk lenne rá. Ezért is érdemes szakemberhez fordulni, aki el tudja mondani, melyik megoldás milyen előnnyel, illetve hátránnyal jár.
Folytatás...
A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2020 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató