Könyvelői hírek

2013. november 13.

"Egyszámlás" adóutalás

Megjelent az egyszerűsített elektronikus fizetést, az úgynevezett „egyszámlás” adóátutalást lehetővé tévő nemzetgazdasági minisztériumi rendelet.

Az adózó akkor használhatja a banki pénzforgalmi számláját az adókötelezettségek egy összegben történő megfizetésére, ha a pénzforgalmi szolgáltatója csatlakozik az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (EFER). A rendelet rögzíti: az EFER-en át történő átutalás költsége az adózót terheli.
Folytatás...
2013. november 6.

ÁFA törvény tervezett változása 2014-től

Az alábbiakban a jövő évi általános forgalmi adó törvény tervezett változására szeretném felhívni a figyelmet.
 
Amennyiben az országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor 2014-től az időszakos elszámolású vagyátalánydíjas ügyletek – ide nem értve a közszolgáltatási szerződés alapján teljesített ügyleteket – teljesítési időpontja az elszámolási időszak utolsó napja lesz – a jelenleg hatályos ellenérték megtérítésének esedékessége helyett.
Folytatás...
2013. október 31.

Kulcsember program

Gondolkozott már azon, hogy önnel vagy ön nélkül ér többet a cége?  Mindenkit büszkeséggel tölt el, ha a saját munkája, kapcsolatrendszere, hozzáadott értéke nélkülözhetetlen a saját vállalatában. Sajnos minél jobban, annál nagyobb a kockázat, hogy valami közbejöhet. Akár az ön egészségi állapotát illetően, amitől a cége akár el is értéktelenedhet!
Folytatás...
2013. október 24.

Pótszabadság

Az alapszabadság mértéke évi húsz munkanap, melyet fokozatosan növel (a 25. életév betöltésétől kezdve a 45. év betöltésével maximálva) az életkor alapján járó pótszabadság. A törvényben rögzített mértékű szerinti pótszabadság illeti meg továbbá a munkavállalót a 16 évesnél fiatalabb gyermeke(i) után, az apát a gyermek születése esetén, a fiatal munkavállalót, a föld alatt állandó jelleggel dolgozó, ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen dolgozó munkavállalót.
Folytatás...
2013. október 16.

Termék más tagállamba történő kiszállítása igazolásának módja Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén

1.A kiviteli igazolásról általában 
Az Áfa tv. e rendelkezése értelmében az adómentesség alkalmazásának feltétele többek között, hogy az értékesített termék Magyarország területét elhagyja, de azt a Közösség területére  szállítsák, és mindezt a termék értékesítője hitelt érdemlő módon igazolja. Az adóalany igazolási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 99. §-ának (2) bekezdése írja elő. E szabály szerint, ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani.
Folytatás...
A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.
© 2002-2020 Brite Könyvelő, Tanácsadó Kft. | Kapcsolat | Adatvédelmi tájékoztató